Celkem: 0,00 Kč

Impresum

Adresa:
CZECH KÖNIG, s.r.o.
Dřevařská 491
CZ-50003 Hradec Králové
Telefon:  + 420 728 373 272
Fax:
+ 420 227 077 073
E-Mail: info(zavináč)czech-konig.com
Internet: www.picobello-shop.cz
Odpovědný zástupce: Martin Vojtěch, jednatel
Vladimír Havelka, jednatel
Obchodní rejstřík Zapsána v obchodním rejstříku dne 19. května 2004.
Spisová značka: C 19984 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové.
DIČ: CZ26011131
Odpovědná osoba za obsah: Martin Vojtěch

 

Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vyloučení odpovědnosti

Obsah online nabídky:Autor nenese v žádném případě odpovědnost za aktuálnost, správnost a  úplnost zveřejněných informací. Nároky odpovědnosti vůči autorovi, materiální i duševní povahy, které by byli zapříčiněné použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací, respektive špatným nebo neúplným použitím informací, jsou v zásadě vyloučené, pokud nebylo prokázáno, že ze strany autora šlo o prokazatelný úmysl nebo hrubou nedbalost. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo obměňovat, doplňovat, mazat části stránek nebo celkovou nabídku bez zvláštního oznámení nebo jejich zveřejnění dočasně nebo definitivně přerušit. 

Hypertextové odkazy:Při přímém nebo nepřímém odkázání na cizí webové stránky ("hypertextové odkazy"), které leží mimo oblast zodpovědnosti autora, by povinnost ručení nabyla účinnosti pouze v případě, že autor zná jejich obsah, a je-li to pro něj technicky možné, zabránit  šíření obsahu protiprávního charakteru. Autor výslovně prohlašuje, že v době jím vytvořených odkazů na webové stránky, se na těchto stránkách nenacházel ilegální obsah. Na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorství připojených stránek nemá autor v žádném případě vliv. Autor se tímto výslovně distancuje od obsahu všech připojených stránek, které byly změněny od doby jím zveřejněných odkazů. To platí pro všechny vložené internetové nabídky, odkazy jakožto i cizí příspěvky, tzn. autorem založené knihy hostů, diskusní fóra, linkové adresáře, mailové seznamy a další formy databank na jejichž obsah je možný externí písemný přístup. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah a především za škody, které mohou vzniknout užíváním nebo neužíváním takto poskytovaných informací, ručí pouze poskytovatel této stránky, na kterou bylo odkázáno, ne ten, jež na právě platnou stranu pouze odkazuje.